Sundhedsforsikringer

Hvis du vil gøre brug af din sundhedsforsikring skal du kontakte din egen læge først.
Uanset om du ønsker henvisning til fysioterapi, speciallæge eller andet, ønsker forsikringsselskaberne at det er egen læge som har ansvaret for behandlingen. Du skal derfor i udgangspunktet have en tid hos lægen.

Hvis det drejer sig om videregivelse af informationer fra din journal til forsikringsselskabet, dvs. ydelser der ikke er omfattet af sygesikringen, fakturerer vi forsikringsselskabet for medgået tid. Du bedes derfor have adresse eller telefonnummer til dit forsikringsselskab.