Personale

Jeanette-e

 

 

Jeannette Carlson Møller

Lægesekretær

Tidsbestilling, receptfornyelser
Blodprøver
EKG
Kostvejledning

Jeannette har fast fridag om fredagen

 Louise Skafdrup

Louise Skafdrup

Sygeplejerske

Blodprøver
EKG
Spirometri (lungefunktionstest)
Vaccinationer (børn- og udlandsvacc.)

 

DS2F8218_edited2 Alice Hostrup
Sygeplejerske

Blodprøver, EKG
Spirometri (lungefunktionstest)
Vaccinationer (børn- og udlandsvacc.)
DiabeteskonsultationerKonsultationer om ufrivillig vandladning

Alice har fast fridag om tirsdagen

 Herudover foretager Alice
– Forbindingsskift og sårpleje
– Fjernelse af sting
– Skadestuebehandling
– Øreskylning
– Halspodninger
– Priktest
– Blodtryksmåling og kontrol
– Urinundersøgelse