Om klinikken

 

DS2F1443_final_downsized DS2F1474_final2_downsized

Humlebæk Lægecenter er en almen praksis – en delepraksis – der drives af tre praktiserende læger. Vi har ansat 2 sygeplejersker og en lægesekretær. Vi vikarierer for hinanden. Det betyder, at du altid vil kunne træffe én af lægerne, selv om den læge, du mest plejer at komme hos, er på kursus eller har ferie. Vi har med enkelte undtagelser altid åbent på hverdage. Vi lægger vægt på at yde diagnostik og behandling af høj kvalitet til dem, der har det største behov.

Det indebærer, at vi er optaget af både faglig og menneskelig tryghed for vore patienter. Alle almindelige ydelser inden for udredning, behandling, kontrol og forebyggelse kan tilbydes i lægehuset. Som eksempler kan nævnes akut lægehjælp, udredning og opfølgning af kroniske sygdomme, samtalebehandling, attester, allergiudredning, vaccinationer og støtte ved alvorlig eller dødelig sygdom. Specielt omkring kroniske sygdomme, f.eks. forhøjet blodtryk og sukkersyge, deler sygeplejersken og lægerne opgaverne, så sygeplejersken har selvstændige konsultationer under lægevejledning.

Vi holder os fagligt opdateret og udnytter ny teknologi, hvis den kan bedre patientbehandlingen.

Vi har stort fokus på patientsikkerhed og indberetter utilsigtede hændelser – se evt. link på forsiden.

 

Angående afhængighedsskabende medicin (sovemedicin, beroligende midler):

I henhold til retningslinier fra Sundhedsstyrelsen er det ikke længere tilladt at udskrive beroligende eller sovemedicin over e-mail eller telefon.

Bestil derfor venligst en tid i konsultationen hos personalet.