KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)

KOL er en lungesygdom der i næsten alle tilfælde kommer af rygning gennem mange år. Symptomerne er åndenød, hoste, slim i luftveje og hyppige infektioner.
Hvis du har mistanke til at du kan have fået KOL, kan det let afklares ved en lungefunktionsundersøgelse som klinikassistenten foretager.

Ved de planlagte årskontroller for KOL undersøger sygeplejersken din lungefunktion, højde og vægt, blodtryk og iltmætning. Der tages blodprøver, medicinen gennemgås og det sikres at teknikken for inhalationsmedicin er korrekt.
Dit helbred gennemgås med fokus på om du har fået andre følgesygdomme af rygningen.

Du kommer til svar på prøverne ugen efter hos lægen.