KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)

KOL er en lungesygdom der i næsten alle tilfælde kommer af rygning gennem mange år. Symptomerne er åndenød, hoste, slim i luftveje og hyppige infektioner.
Hvis du har mistanke til at du kan have fået KOL, kan det let afklares ved en lungefunktionsundersøgelse som personalet foretager.

Ved de planlagte årskontroller for KOL undersøger personalet din lungefunktion, højde og vægt, blodtryk og iltmætning. Der tages blodprøver, medicinen gennemgås og det sikres at teknikken for inhalationsmedicin er korrekt. Du bedes derfor medbringe din vanlige inhalationsmedicin.

Derudover vil der blive talt om evt. rygestop, behov for vaccination for sæson-influenza og pneumokok-lungebetændelse, og dit helbred gennemgås med fokus på om du har fået andre følgesygdomme.