Graviditets-undersøgelser

1.  Graviditets-undersøgelse (uge 8+0 til 10+6):

Er opdelt i to dele:

• Indledningsvis dobbelttid til konsultation hos sygeplejerske mhp. optagelse af basale oplysninger, blodprøvetagning og vejledning i bestilling af tid til nakkefold-scanning. Desuden vil vi komme ind på betydningen af kost, fysisk aktivitet, tobak, alkohol og medicin.

• Dernæst opfølgende lægekonsultationhvor der informeres om blodprøveresultater og screenings-undersøgelser bl.a. for Down’s syndrom. Desuden tages stilling til om dit arbejde udgør en risiko for graviditeten, der nødvendiggør henvisning til arbejds- og miljømedicinsk afdeling eller evt. fraværsmelding. Endelig beslutter lægen ud fra en samlet vurdering af ressourcer og risici hvilket niveau i svangreomsorgen der er nødvendigt.

2.  Graviditets-undersøgelse (ca. uge 25+0):

Undersøgelsen tager normalt 15 minutter. Der måles blodtryk, foretages urin-undersøgelse, kontrolleres hjertelyd, samt måles om der er tilstrækkelig tilvækst af fosteret. Hvis din blodtype er Rhesus D negativ, suppleres med blodprøver for at undersøge om der skal gives forebyggende medicin for undgå immunisering, der ellers vil kunne skade fosteret.

3.  Graviditets-undersøgelse (ca. uge 32+0):

Undersøgelsen tager normalt 15 minutter. I store træk som 2. graviditets-undersøgelse, med primært fokus på den forestående fødsel.

4.  Efter-fødsel undersøgelse (ca. 8 uger): 

Undersøgelsen tager normalt 15 minutter. Inkluderer samtale om fødselsforløbet, evt. følger efter komplikationer, hvordan du har det, samt om prævention.